PUUR voor jouw ambities!
Laat mensen en organisaties excelleren

PUUR daagt uit om nieuwe paden te bewandelen
PUUR wekt nieuwsgierigheid, lef en creativiteit tot leven
PUUR helpt je eruit te halen wat erin zit, tegen minimale effort

PUUR voor jouw ambities!
Laat mensen en organisaties excelleren

PUUR brengt verbinding tussen ratio en gevoel
PUUR draagt bij aan het ten volle benutten van je talenten en krachten
PUUR helpt je eruit te halen wat erin zit, tegen minimale effort

PUUR voor jouw ambities!
Laat mensen en organisaties excelleren

PUUR creëert scherpte en helderheid in uw visie
PUUR laat je doorgroeien met grote snelheid en aanpassingsvermogen
PUUR helpt je eruit te halen wat erin zit, tegen minimale effort

PUUR voor jouw AMBITIES!
Laat mensen en organisaties excelleren

PUUR helpt mensen en organisaties eruit te halen wat erin zit, tegen minimale effort. Ze begeleidt mensen en organisaties op succesvolle manier bij het transformeren van tegenslagen en het waarmaken van ambitieuze groei, terwijl het leervermogen toeneemt. Door ze gebruik te laten maken van hun capaciteiten, krachten en kwaliteiten.

PUUR maakt helder!
Weet jij wat je niet kunt waarnemen?

PUUR helpt jouw ambities waarmaken op een innovatieve en succesvolle manier. Door het ontwikkelen van je organisatie, je team of jezelf. PUUR creëert ervaringen, werkt met verbanden tussen diverse kennisgebieden, die mensen doet ontwaken en op een andere manier laat kijken. Hierdoor kunnen nieuwe mogelijkheden worden waargenomen en ontstaat ruimte voor verandering. Mensen worden helder en scherp en leren compleet nieuwe manieren van denken en doen, samen!

PUUR lef
Voor ambitieuze mensen die het anders willen doen

PUUR is er voor organisaties, teams en individuen, die willen excelleren Die afscheid durven nemen van traditionele, tijd en energie slurpende aanpakken bij veranderingen. En het anders durven doen. Tegenwoordig gaat het om meer dan alleen het bereiken van resultaten; succes wordt mede bepaald door snelheid en aanpassingsvermogen. Dat doen we door niet alleen aandacht te besteden aan de inhoud, maar ook aan bewustwording. Organisatie-ontwikkeling gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling.

PUUR is vernieuwend
Creatie start met ruimte maken

Hoeveel veranderingen heb jij (of je organisatie) al door gemaakt? En wat is er wezenlijk veranderd? Het start vaak met doelen en plannen. Implementatie volgt, waarbij de organisatie moeten worden ‘meegenomen’. PUUR doet het anders! PUUR start met het creëren van ruimte voor verandering. Verkennen, ontdekken, creëren van bewustwording, het oude op waarde eren en het leggen van de basis voor een constructieve samenwerking, co-creatie. Pas daarna volgt het aanbrengen van focus, startend met het ontstaan van een heldere visie. En wordt gevolgd door een co-creatie proces waarin veranderen door aantrekking centraal staat in plaats van door voorspelbaarheid, plannen en controle. Daardoor ‘vallen zaken je toe’ en kun je resultaten versnellen.

PUUR resultaat
Meer voor minder

Aan het einde van onze samenwerking, zijn gewenste visie, doelstellingen en waarden gerealiseerd. En ben jij of de organisatie beter in staat zich aan te passen aan veranderingen. Concreet is er een groeisprong gemaakt en werken mensen op een positieve en efficiënte manier samen. Talenten en krachten worden ten volle benut. Issues en problemen nemen af, werken kost minder energie en levert meer plezier op. Tijdens het traject realiseer je doelen en is gewerkt aan bewustzijnsverruiming, ontwikkeling van de mens. De cultuur beweegt in de juiste richting mee. Strategievorming en implementatie hand in hand. Kortom meer voor minder!

Most companies today are run to minimize risk, not freedom and speed.

Eric Schmidt, chairman Google

The best way to make your dreams come true
is to
wake up.

Paul Valery

PUUR Visie
Meer bereiken met minder energie!

“It’s all about aligning energy”

De gangbare manier van veranderen volgt het principe van maakbaarheid en voorspelbaarheid. Hier hoort analytisch denken en oorzaak-gevolg lineariteit bij. De visie wordt zorgvuldig gepland door middel van doelstellingen en SMART. Als er wezenlijke verandering nodig is, levert het vaak frustratie op en kost het veel energie. Daar komt bij dat door de huidige snelheid en complexiteit van veranderingen dit niet snel genoeg gaat; het plan is vaak al verouderd voordat het af is. Als je eerst ruimte maakt voor de verandering, kun je nieuwe mogelijkheden aantrekken die je nog niet kent en dus sneller en vooral met minder energie en meer controle resultaten creëren. Als je dan keuzes, overtuigingen en je visie in lijn brengt met waar de energie ligt, dan kan synergie en synchroniciteit ontstaan en vallen zaken je toe. PUUR begeleidt je in dit proces.

whitewater kayaking 1

Als je waakzaam bent, heb je minder angst nodig om wakker te blijven.

PUUR

Verwondering is het begin van alle wijsheid.

Socrates

Wat PUUR doet
PUUR creëert optimale condities

Zodat jouw nog onbenutte potentieel kan vrijkomen!

PUUR Executive en leiderschapscoaching
Met vertrouwen en kracht

• Hoe kan je onder stress snel de juiste beslissingen nemen?
• Hoe houd je je team gemotiveerd bij impopulaire besluiten?
• Hoe blijf je effectief als je het oneens bent met je leidinggevende?

Als manager heb je te maken met jouw leidinggevende(n), het aansturen van je team en onder druk moet je ook nog professioneel overkomen, rust uitstralen en je resultaten behalen. PUUR helpt je hierbij. In een aantal één-op- één sessies begeleidt PUUR je om belemmeringen te transformeren naar inner excellence. En deze te vertalen naar optimale resultaten. Zo haal je het maximale uit jezelf en je mensen.

PUUR Persoonlijke coaching en training
Je talenten ten volle benutten

• Hoe maak je van succes een vanzelfsprekendheid?
• Hoe kan je je talenten en kracht volledig gebruiken?
• Hoe kan je leren effectief met stress en onzekerheid om te gaan?

Er wordt steeds meer van je gevraagd. Daar kan je gestresst of onzeker van raken. Je komt steeds in dezelfde lastige situaties terecht. Meer van hetzelfde gaat je niet meer helpen. PUUR laat je nieuwe mogelijkheden ervaren. In een aantal één-op- één sessies helpt PUUR je ineffectieve gedragspatronen te transformeren naar effectieve. Meer ont-moeten in plaats van moeten. Zo leer je op je intuïtie te vertrouwen, vanuit je kracht te werken en groeit zelf-vertrouwen, waardoor je sneller resultaten kunt boeken met minder energie.

PUUR Organisatieontwikkeling
The world is changing, and your changemethods?

• Hoe kan de organisatie zich goed voelen in een reorganisatie?
• Hoe neem je je mensen mee in een effectief veranderingsproces?
• Hoe kan je het veranderpotentieel in de organisatie vergroten?

Vaak starten reorganisaties met een veranderplan. De verandering vloeit dan voort uit bestaande denk-en gedragskaders. Wezenlijk verandert er niks. En de weerstand en negativiteit kosten energie. PUUR neemt je mee in een andere manier van veranderen, waardoor je meer resultaat krijgt met minder effort. PUUR werkt met workshops, training-on-the-job, opdrachten, co-creatie sessies etc. en maakt eerst ruimte voor verandering. Pas dan ontstaat een nieuwe visie en pilots. Strategie en cultuur veranderen tegelijkertijd en individuele bijdragen worden in lijn gebracht met de collectieve visie.

PUUR Teamontwikkeling
Zo sterk als de sterkste schakel

• Hoe kan je het energieniveau in jouw team vergroten?
• Hoe kan je de verschillen in je team constructief aanwenden?
• Hoe kan je effectief samenwerken op basis van co-creatie?

Afwijkende of ogenschijnlijk tegenstrijdige standpunten, kunnen irritatie, zelfs strijd opleveren. PUUR leert je hoe je hiervan kunt leren, er bovenuit kunt stijgen en tot co-creatie kan komen. Bovendien helpt PUUR de ineffectieve gedragspatronen in je team te transformeren tot effectieve samenwerking. PUUR start met helder krijgen van team- en individuele doelen. In een aantal teamsessies, training-on-the-job opdrachten, dialogen en mogelijk individuele sessies wordt verbinding gecreëerd, de basis gelegd voor co-creatie: luisteren en vragenstellen en wordt gewerkt aan effectieve samenwerking en andere teamdoelen.

PUUR Relatiecoaching
De waarde van spiegeling, de kracht van verbinding

• Hoe kan je effectief samenwerken als de relatie stroef verloopt?
• Ga je door of neem je afscheid van je (zaken) partner?
• Hoe kan je effectief communiceren na een scheiding?

We kennen het allemaal. Met de een loopt het soepel, met de ander stroef: irritaties en ergernissen over en weer. PUUR helpt je van de irritaties te leren en ze effectief om te buigen. In een aantal gezamenlijke sessies, brengt PUUR de interactie in kaart, wordt een gezamenlijke doelstelling bepaald en gewerkt aan effectieve communicatie en interactie. Daarnaast wordt er individueel gecoacht op het eigen aandeel in de relatie.

Meer Informatie?
Neem contact op!

PUUR Klanten
Referenties en projectbeschrijvingen

Een greep uit PUUR’s succesvolle projecten.

Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.

Albert Einstein

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us.

Marianne Williamson

Carmen Altena

Carmen is in staat haar twee achtergronden als technisch bedrijfskundig ingenieur en als lichaamsgericht therapeut naadloos te combineren waardoor ze mensen pijlsnel naar hun eigen kern kan brengen. Ze helpt je tegenslagen om te zetten naar het realiseren van ambities. Ze werkt op wezenlijk, transformerend niveau. Nieuwsgierigheid en bewustzijn helpen haar de vragen te stellen waar het werkelijk om gaat. Zonder oordeel. Haar vragen en innovatieve werkvormen zetten je aan het denken, nodigen je uit om een ander perspectief te ervaren en brengen je bij delen van jezelf die je niet meer kende. Ze zoekt diepgang met oog op het resultaat en verbindt ratio en intuïtie. Daarmee is ze in staat resultaten te creëren die je niet voor mogelijk hield.

Carmen Altena kleiner

"Om de juiste antwoorden te vinden, moet je de juiste vraag stellen."

PUUR
Blog

Lees de laatste blog artikelen

Om je volle potentieel te kunnen benutten, moet je bereid zijn naar (collectieve) overtuigingen en oordelen te kijken, zodat je de onderliggende blokkades kunt transformeren.

PUUR

Intuïtie groeit door een toegenomen waakzaamheid, helderheid, waardoor je andere frequenties/informatie kunt opvangen

PUUR

PUUR Contact

06 – 1781 6989
Godelindedwarsstraat 32a
1402WP Bussum
carmen@puur.cc

Carmen is de beste Coach

 


Volg op Twitter