Bewustwording en co-creatie boren onbenutte rijkdom aan

PUUR gaat ervan uit dat alles in potentie aanwezig is. En hoewel we hiervan een gedeelte gebruiken, laten we ook veel mogelijkheden liggen, omdat we ons er (nog) niet bewust van zijn. Ons bewustzijn is bepalend voor de door ons gepercipieerde werkelijkheid: dat wat we denken dat waar is. En dus bepalend voor de mogelijkheden waar we gebruik van kunnen maken. We denken dat wat we waarnemen, waar is. Sterker nog, we denken vaak dat dat de waarheid is. Dan krijgen we discussies waarbij het uitgangspunt is “Ik heb meer gelijk dan jij” en daar kunnen we de ander van van gaan overtuigen. En als de ander dat ook denkt, ontstaan onverenigbare belangen die zelfs tot conflicten kunnen leiden. Echter, het is slechts datgene wat jij voor waar kan aannemen, omdat je dat belicht, omdat je daar je aandacht op richt, bekend is in je systeem en dus kunt zien.

Toen ik een motorreis maakte naar de Noordkaap met drie anderen, maakten we dezelfde reis, we deden dezelfde dingen. Toch bleek aan het einde van de dag telkens weer dat we allemaal wat anders hadden gezien, wat anders hadden beleefd. De anderen hadden hun aandacht op andere dingen gericht, hadden een ander perspectief en dus andere dingen gezien. Logisch toch? Dat wat we voor waar kunnen aannemen, dat wat we kunnen zien, is afhankelijk van waar we in geloven; dat gedeelte is namelijk geactiveerd. Alle andere potentieel nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten slapen als het ware. Ze liggen voor je klaar, onder de oppervlakte. Je kunt ze alleen nog niet zien. Tot het moment dat iets of iemand je wakker schudt. Dan ontstaat bewustzijnsverruiming, waardoor je bewust de nieuwe mogelijkheden kunt gaan inzetten. Bewustzijnsverruiming zorgt dus voor het vrijkomen van mogelijkheden en ook van energie. Mogelijkheden die je eerder nog niet kon zien. Hoe meer diversiteit, hoe meer delen van de werkelijkheid je gezamenlijk kan belichten. Als je open staat voor de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden en die naast elkaar plaatst in plaats van tegenover elkaar, ontstaat er co-creatie. Daarvoor is het nodig om open te luisteren en verbinding te maken.

Wat ligt er voor jou klaar onder de oppervlakte? Wat wil er worden gezien? Wat wil er worden gehoord? PUUR helpt je wakker worden.


About the Author

Carmen Altena

 

Be the first to comment “Bewustwording en co-creatie boren onbenutte rijkdom aan”