Blijvend succes vraagt om continu loslaten

Er zijn vele boeken volgeschreven over hoe je succesvol kan worden of jezelf optimaal kunt ontwikkelen. Sommigen gaan over leiderschap of zelfmanagement, anderen over effectieve samenwerking of succesvol veranderen. Een aantal van die boeken geeft je er zelfs een recept bij. En de benodigde ingrediënten, die kan je gewoon ontwikkelen. Dus als je met de juiste ingrediënten het recept volgt, dan word je succesvol. Makkelijk dus! Maar waarom pakt het in de praktijk dan toch vaak anders uit?

Succes is aantrekkelijk, neigt tot herhalen en kopiëren. Interessant hieraan vind ik het fenomeen dat we mensen, teams, organisaties die succes hebben, willen analyseren op eigenschappen, criteria en voorwaarden. Dan kunnen we hier een model van maken, zodat het herhaalbaar wordt. En dat wordt dan het recept voor succes. Maar levert het kopiëren van deze succes recepten wel succes op? Ik denk van niet.

Volgens Nolan verloopt groei volgens S-curves en succes ook. Een bekend voorbeeld hiervan is de levenscyclus van een product, waarbij eerst wordt geïnvesteerd in innovatie, gevolgd door een periode van bloei en oogsten, waarna verzadiging en teruggang ontstaat. En door dit proces ontstaat weer ruimte voor verandering of nieuwe producten. Dat wil zeggen dat elk model een maximale groei kent. Met andere woorden, als we al in staat waren het juiste recept te achterhalen, is de groei binnen dat recept beperkt en dus maar de vraag of het in jouw situatie nog groei kan opleveren.

In de praktijk zie ik regelmatig dat deze groeiprincipes niet worden erkend. Er wordt blijvende groei verwacht binnen hetzelfde recept of denkmodel. Maar als de groeiruimte voor het grootste deel is benut komt het systeem onder druk te staan.

Blijvend succes vraagt om ...groeicurves

Vasthouden aan het denkmodel, vaak onbewust, levert dan niet alleen stagnatie en daling van groei maar ook een verlies van andere waarden zoals energie, vertrouwen, plezier, voldoening etc. Dit geldt zowel voor organisaties als voor individuen.

Blijvend succes vraagt om ... 8020regel

Hierin zien we ook de 80/20 regel terug: de laatste 20% van de groei binnen hetzelfde model kost 80% van een andere waarde zoals energie of voldoening. En vaak zijn we pas bereid onze denkmodellen aan te passen, als de groeicijfers gaan dalen.

Een voorbeeld hiervan. Als we veel nieuwe klanten binnenhalen, groeien we. Door mooie instapkortingen voor nieuwe klanten, kan een bedrijf in begin veel nieuwe klanten binnenhalen. Maar hoe meer nieuwe klanten je binnen hebt gehaald, hoe meer effort het gaat kosten om nog meer nieuwe klanten binnen te halen. Dit wordt versterkt doordat concurrentie dit ‘succes’ recept kopieert. Echter nieuwe klanten binnenhalen staat op gespannen voet met aandacht en waardering voor huidige klanten. Dus als het binnenhalen van nieuwe klanten te ver doorschiet gaan huidige klanten weg en komt de totale groei onder druk te staan. Dan wordt het tijd voor een nieuw model, bijvoorbeeld als ik mijn (huidige en potentiele) klanten waardeer, levert dat groei op.

Dus blijvend succes vraag om het continu los kunnen laten van de manier waarop dat succes is bereikt. Of het nou gaat om succes van anderen of van jezelf. Waak voor genoegzaamheid en denken te weten hoe het werkt.

Met andere woorden je eigen recept voor succes los durven laten zelfs al voordat het recept niet meer werkt. In wezen betekent dat je continu aanvoelt waar de ruimte ligt. En het recept van anderen biedt al helemaal geen garantie voor jouw succes, het laat slechts mogelijkheden zien. Succes of groei ontstaat namelijk daar waar ruimte wordt gecreëerd in het huidige systeem en is dus afhankelijk van de leidende (collectieve) overtuigingen of denkmodellen.


About the Author

Carmen Altena

 

Be the first to comment “Blijvend succes vraagt om continu loslaten”