Leiders van morgen leiden zichzelf!

Bent u een leider van vandaag? En bent u dan ook een leider van morgen?

De leider van vandaag richt zijn aandacht nog veelal op command & control en stuurt merendeel op harde feiten, menigmaal met het doel om winst te behalen. In veel organisaties van nu wordt het behalen van winst nog steeds als doelstelling geformuleerd. Niet dat winst maken verkeerd is, maar de organisatie van morgen voegt waarde toe en daar is winst een logisch gevolg in plaats van een doel op zich.

Morgen heeft een andere soort leider nodig. Eentje die vanuit eigen kracht opereert. Die de verschillen tussen haar/zijn mensen en hun zienswijzen accepteert, ten goede inzet en zelfs waardeert. Die de verschillen gebruikt als waarde voor co-creatie. De leider van morgen wil geen eenheidsworst en wil van anderen al helemaal geen copies van zichzelf maken. Zij/hij ziet juist dat verschillen elkaar versterken. Een belangrijke taak van de leider van morgen is ruimte bieden voor deze bestaande verschillen en ze te kanaliseren naar een gezamenlijk doel. Hiertoe is een gezamenlijke visie noodzakelijk, terwijl eenieder daaraan zijn eigen unieke bijdrage mag leveren.

Dat betekent minder controle en meer vertrouwen. Dat vergt inzicht in het feit dat eenieder op een andere manier naar de wereld kijkt en daarmee een ander stukje werkelijkheid vertegenwoordigt. En begrip dat iedereen eigenlijk altijd ‘gelijk’ heeft in zijn of haar belevingswereld, waarmee ‘gelijk’ een relatief begrip wordt. Dialoog wordt dan belangrijker dan discussie. De leider van morgen schept derhalve een klimaat waarin verschillen worden gewaardeerd en creativiteit en initiatief kunnen floreren. En waarin er aandacht is voor de individuele talenten van mensen. Morgen’s leider heeft als taak om de krachten en talenten van mensen te ontwikkelen en met elkaar te verbinden. En mensen in te zetten op de dingen waar zij goed in zijn.

Om daartoe in staat te zijn, kent de leider van morgen zichzelf erg goed. Zij/hij weet waar hij goed in is, waar krachten en kwaliteiten liggen en is bereid aan de eigen ontwikkeling te werken en in de spiegel te kijken. De leider van morgen durft zichzelf bloot te geven, is transparant geworden. Zij/hij is een ware leider over zichzelf. Niet moeilijk, wel moedig!


About the Author

Carmen Altena

 

Be the first to comment “Leiders van morgen leiden zichzelf!”