Waarden effectief inzetten in de organisatie

In veel organisaties zijn waarden gedefinieerd. Waarden die de organisatie als belangrijk heeft bestempeld en waarvan men wil dat ze worden nageleefd. Met die waarden worden de fundamenten gelegd voor communicatie, samenwerking etc. zowel intern als extern om uiteindelijk bij te dragen aan de identiteit van de organisatie.

Echter om deze gedefinieerde waarden goed in te zetten, zullen ze allereerst bekend en gedeeld moeten zijn. Het gaat dus om gedeelde waarden. En evenzo van belang is natuurlijk dat ze op gelijke wijze worden geïnterpreteerd door de diverse medewerkers in de organisatie. Stel dat vertrouwen een waarde is, wat verstaat eenieder daar eigenlijk onder? Welk gedrag hoort daarbij? Mag je daarvan afwijken als je denkt dat dat goed is in de situatie? En wat is geoorloofd als er (even) geen vertrouwen bestaat?
En als vertrouwen een belangrijke waarde is: “wij vertrouwen elkaar”, kan je wel op elk moment en in elke situatie eenieder vertrouwen? Is dat wel verstandig? Want als je wordt geacht vol vertrouwen je werk te doen, en je collega’s in iedere situatie te vertrouwen, dan maakt vertrouwen blind. Er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat er fraude gepleegd kon worden door blind vertrouwen, gebrek aan waakzaamheid. Als we waarden gaan maximaliseren, betalen we een prijs met andere waarden. Zoals teveel vertrouwen ervoor zorgt dat mensen niet meer op hun hoede zijn of niet meer controleren, zo kan teveel zekerheid en controle ervoor zorgen dat de wendbaarheid of innovatievermogen in het gedrang komt. Of teveel vooruitgang kan zonder stilstand en reflectie leiden tot een organisatie of persoon die zich als een kip zonder kop laat leiden door alles wat op haar pad komt en geen focus meer heeft.

Voor elke waarde bestaat dus een gezonde tegenhanger. Er zijn dus altijd situaties waarin je juist niet voor de waarde zou willen kiezen die op het lijstje staat. Het definiëren van waarden voor een organisatie is dus slechts effectief als je een uit balans geraakte waarde weer in balans wil brengen. Als je er maar voor zorgt dat de geformuleerde waarde een tegenhanger heeft in de balans. En dat medewerkers dus moeten kunnen of leren aanvoelen welke van die twee waarden, vertrouwen of waakzaamheid, in de situatie van toepassing is.


About the Author

Carmen Altena

 

Be the first to comment “Waarden effectief inzetten in de organisatie”